Thông tin đề

PLUS.Bài 1: Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
22/10/2022

Giới thiệu đề

05

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 263355 - Jennie ❤ 45 10 10 22:37 17/04/2020
00:00:29
3492
2 foto 243900 - Imyen0501 45 10 10 20:23 26/02/2020
00:00:36
15996
3 foto 244097 - lvhk091001 45 10 10 21:24 13/04/2020
00:00:37
8963
4 foto 270590 - ducthien2k2 45 10 10 16:26 28/03/2020
00:00:47
2590
5 foto 238873 - quoctrung 45 10 10 08:54 25/09/2021
00:13:36
14343
6 foto 293188 - Quyetdoypnt 45 10 10 08:05 24/11/2020
00:30:00
6320
7 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 40 9 9 13:30 11/05/2021
00:01:38
4048
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 40 9 9 13:32 28/09/2021
00:23:45
28617
9 foto 293666 - Tat Dat 39 9 9 11:42 28/02/2021
00:29:51
10002
10 foto 289528 - Hochoa2k3 34 8 8 23:56 12/03/2021
00:29:45
8897