Thông tin đề

PLUS.Bài 1: Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:05
23/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 49 10 10 00:33 06/04/2020
00:00:30
8037
2 foto 276252 - Cao Xuân Vương 49 10 10 04:20 04/05/2020
00:00:37
1195
3 foto 238873 - quoctrung 49 10 10 17:46 25/09/2021
00:00:48
14343
4 foto 207578 - Event Horizon 49 10 10 01:26 26/08/2019
00:00:56
16418
5 foto 278757 - Võ Thành Trung 49 10 10 20:25 23/12/2021
00:01:06
11262
6 foto 270590 - ducthien2k2 43 9 9 16:42 29/03/2020
00:00:51
2590
7 foto 263355 - Jennie ❤ 43 9 9 20:48 18/04/2020
00:01:05
3492
8 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 43 9 9 13:37 11/05/2021
00:01:50
4048
9 foto 239408 - Gly Ala Ala 43 9 9 22:43 20/04/2020
00:29:00
9587
10 foto 285146 - lê văn thành 38 8 8 04:30 11/12/2020
00:00:50
2320