Thông tin đề

PLUS.Bài 4: Làm quen với kĩ thuật HIĐRO HÓA
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 75 10 15 12:56 05/12/2021
00:00:42
11692
2 foto 244097 - lvhk091001 75 10 15 10:22 05/05/2020
00:00:46
8963
3 foto 243900 - Imyen0501 75 10 15 08:07 27/02/2020
00:01:38
15996
4 foto 266912 - trangtrungtrungtrang 75 10 15 09:39 27/03/2020
00:02:43
1593
5 foto 241340 - Trần Đại Hiệp 75 10 15 21:02 22/09/2021
00:03:02
3374
6 foto 207578 - Event Horizon 75 10 15 00:36 06/09/2019
00:08:30
16418
7 foto 293634 - dothiquynhgiang 75 10 15 22:30 11/01/2021
00:22:20
3150
8 foto 282102 - Hà My Nguyễn 69 9.33 14 05:58 20/02/2021
00:01:17
3293
9 foto 238873 - quoctrung 69 9.33 14 08:58 02/10/2021
00:01:17
14343
10 foto 257342 - Châu Nhi 69 9.33 14 15:51 29/02/2020
00:01:55
8037