Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 2: Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
05/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 37 10 10 05:01 23/12/2021
00:00:33
11692
2 foto 238873 - quoctrung 37 10 10 15:17 13/11/2021
00:00:37
14343
3 foto 310311 - Quỳnh Giang 37 10 10 10:46 14/02/2022
00:00:41
18410
4 foto 243900 - Imyen0501 37 10 10 15:26 19/03/2020
00:00:52
15996
5 foto 270590 - ducthien2k2 37 10 10 12:01 07/04/2020
00:01:05
2590
6 foto 207578 - Event Horizon 37 10 10 21:11 17/09/2019
00:01:46
16418
7 foto 273452 - hoahocbaitap 37 10 10 10:28 04/05/2020
00:02:35
1486
8 foto 264561 - Toilabeto09 37 10 10 10:39 22/02/2020
00:02:40
3239
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 37 10 10 12:50 14/10/2021
00:28:25
28617
10 foto 257636 - canthimyngan 32 9 9 17:51 12/04/2020
00:04:29
2922