Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 2: Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
06/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 298515 - Nguyên Hưng 48 10 10 20:41 13/02/2021
00:00:31
7634
2 foto 310311 - Quỳnh Giang 48 10 10 10:49 14/02/2022
00:00:33
18410
3 foto 309291 - Trần Quốc Duy 48 10 10 21:47 16/01/2022
00:00:36
4306
4 foto 257342 - Châu Nhi 48 10 10 00:01 13/04/2020
00:00:41
8037
5 foto 281036 - LaiPhuongThao 48 10 10 15:43 13/01/2021
00:00:46
8588
6 foto 238873 - quoctrung 48 10 10 11:28 17/11/2021
00:00:46
14343
7 foto 270590 - ducthien2k2 48 10 10 08:55 09/04/2020
00:00:58
2590
8 foto 243900 - Imyen0501 48 10 10 17:37 19/03/2020
00:00:59
15996
9 foto 241765 - hóa 48 10 10 09:02 13/04/2020
00:01:05
1934
10 foto 204133 - hongngoc2808 48 10 10 09:52 11/10/2021
00:01:14
24193