Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 2: Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 41 10 10 23:18 14/04/2020
00:00:46
8037
2 foto 270590 - ducthien2k2 41 10 10 16:17 11/04/2020
00:00:51
2590
3 foto 238873 - quoctrung 41 10 10 17:33 20/11/2021
00:00:58
14343
4 foto 243900 - Imyen0501 41 10 10 14:56 20/03/2020
00:00:59
15996
5 foto 204133 - hongngoc2808 41 10 10 20:43 14/10/2021
00:01:04
24193
6 foto 273452 - hoahocbaitap 41 10 10 20:58 09/05/2020
00:22:21
1486
7 foto 269200 - Daunguyenvong1 36 9 9 22:57 21/04/2021
00:00:54
4154
8 foto 207578 - Event Horizon 36 9 9 23:13 18/09/2019
00:01:22
16418
9 foto 263355 - Jennie ❤ 32 8 8 09:42 24/03/2020
00:30:00
3492
10 foto 310311 - Quỳnh Giang 31 8 8 11:03 14/02/2022
00:00:38
18410