Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 2: Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 45 10 10 23:18 15/04/2020
00:00:31
8037
2 foto 204133 - hongngoc2808 45 10 10 21:52 14/10/2021
00:01:18
24193
3 foto 270590 - ducthien2k2 45 10 10 16:04 12/04/2020
00:01:27
2590
4 foto 238873 - quoctrung 39 9 9 08:22 24/11/2021
00:00:41
14343
5 foto 263355 - Jennie ❤ 39 9 9 09:09 26/03/2020
00:30:00
3492
6 foto 244311 - Hoàng Anh 34 8 8 20:57 26/09/2019
00:01:05
2955
7 foto 163080 - minhtransong01 34 8 8 16:27 20/05/2020
00:30:00
7884
8 foto 207578 - Event Horizon 33 8 8 21:31 20/09/2019
00:08:23
16418
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 33 8 8 14:31 14/10/2021
00:28:33
28617
10 foto 273452 - hoahocbaitap 30 7 7 05:44 12/05/2020
00:01:04
1486