Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 2: Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 44 10 10 08:14 27/11/2021
00:00:52
14343
2 foto 204133 - hongngoc2808 44 10 10 20:31 15/10/2021
00:01:09
24193
3 foto 270590 - ducthien2k2 44 10 10 17:26 13/04/2020
00:01:20
2590
4 foto 273452 - hoahocbaitap 44 10 10 21:36 14/05/2020
00:16:20
1486
5 foto 257342 - Châu Nhi 39 9 9 22:57 16/04/2020
00:00:34
8037
6 foto 207578 - Event Horizon 39 9 9 20:27 22/09/2019
00:12:23
16418
7 foto 263355 - Jennie ❤ 33 8 8 20:52 26/03/2020
00:30:00
3492
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 32 8 8 20:44 14/10/2021
00:30:00
28617
9 foto 244311 - Hoàng Anh 30 7 7 22:51 26/09/2019
00:30:00
2955
10 foto 104603 - ❤️ 17 5 5 23:11 11/02/2020
00:30:00
6711