Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 1: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
16/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 43 10 10 16:03 27/04/2020
00:01:30
8037
2 foto 287963 - Nguyễn Thiên Phúc 43 10 10 00:41 30/11/2020
00:02:01
2120
3 foto 204133 - hongngoc2808 43 10 10 15:52 06/11/2021
00:03:37
24193
4 foto 243900 - Imyen0501 43 10 10 17:08 30/03/2020
00:04:34
15996
5 foto 199109 - buiminhngoc 43 10 10 19:17 19/12/2020
00:04:46
4187
6 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 43 10 10 17:47 12/05/2021
00:29:59
4389
7 foto 133183 - BHTV 40 9 9 21:17 15/10/2019
00:01:31
4028
8 foto 293634 - dothiquynhgiang 38 9 9 10:23 15/01/2021
00:04:14
3150
9 foto 197198 - Hasim Đào 37 9 9 18:23 15/11/2019
00:02:22
2499
10 foto 238873 - quoctrung 31 8 8 20:36 12/03/2022
00:01:28
14343