Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 1: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
17/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 43 10 10 20:18 30/03/2020
00:00:35
15996
2 foto 287963 - Nguyễn Thiên Phúc 43 10 10 15:44 30/11/2020
00:00:49
2120
3 foto 204133 - hongngoc2808 43 10 10 15:54 06/11/2021
00:01:11
24193
4 foto 197198 - Hasim Đào 43 10 10 14:56 17/01/2020
00:01:12
2499
5 foto 176650 - Lê Thị Tuyết Loan 43 10 10 23:34 03/05/2020
00:25:14
3310
6 foto 238873 - quoctrung 43 10 10 19:56 19/03/2022
00:28:19
14343
7 foto 293634 - dothiquynhgiang 43 10 10 14:36 15/01/2021
00:29:44
3150
8 foto 273452 - hoahocbaitap 38 9 9 16:08 05/06/2020
00:23:32
1486
9 foto 239408 - Gly Ala Ala 38 9 9 17:27 19/02/2020
00:30:00
9587
10 foto 243445 - thanhvan161 37 9 9 21:26 18/11/2019
00:00:57
8649