Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 1: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
18/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 45 10 10 22:31 30/03/2020
00:00:33
15996
2 foto 204133 - hongngoc2808 45 10 10 15:57 06/11/2021
00:01:04
24193
3 foto 191730 - 01269375448 45 10 10 16:03 03/03/2020
00:30:00
4472
4 foto 287963 - Nguyễn Thiên Phúc 40 9 9 15:49 30/11/2020
00:00:37
2120
5 foto 227564 - Quỳnh Tú 40 9 9 09:28 17/05/2020
00:28:42
7071
6 foto 289528 - Hochoa2k3 33 8 8 23:15 11/03/2021
00:30:00
8897
7 foto 104603 - ❤️ 28 7 7 17:44 10/04/2020
00:30:00
6711
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 27 7 7 13:26 31/10/2021
00:30:00
28617
9 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 27 6 6 21:38 13/01/2020
00:30:00
2665
10 foto 226060 - nguyen huy 23 6 6 23:38 29/03/2020
00:30:00
8606