Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 1: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
06/11/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287963 - Nguyễn Thiên Phúc 44 10 10 17:04 30/11/2020
00:00:34
2120
2 foto 104603 - ❤️ 44 10 10 16:37 11/04/2020
00:36:15
6711
3 foto 293634 - dothiquynhgiang 44 10 10 16:38 17/01/2021
00:39:33
3150
4 foto 191730 - 01269375448 44 10 10 13:58 03/03/2020
00:45:00
4472
5 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 32 7 7 16:31 10/11/2019
00:23:12
9493
6 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 32 7 7 23:43 14/01/2020
00:29:19
2665
7 foto 244104 - Tiểu Hỏa Long 1 2 2 18:21 03/10/2019
00:00:42
3451
8 foto 241951 - thanhphong182 0 0 0
-1591863779
998
9 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0 06:10 29/07/2021
00:00:02
3312
10 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 14:35 11/11/2019
00:00:03
1160