Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 1: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:05
20/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 46 10 10 12:54 31/03/2020
00:00:41
15996
2 foto 204133 - hongngoc2808 46 10 10 16:08 06/11/2021
00:01:00
24193
3 foto 191730 - 01269375448 46 10 10 18:06 02/03/2020
00:45:00
4472
4 foto 287963 - Nguyễn Thiên Phúc 41 9 9 17:11 30/11/2020
00:04:15
2120
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 29 7 7 16:03 31/10/2021
00:45:00
28617
6 foto 104603 - ❤️ 28 7 7 17:32 11/04/2020
00:45:00
6711
7 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 9 2 2 12:06 22/01/2020
00:14:00
2665
8 foto 298515 - Nguyên Hưng 9 2 2 16:29 01/02/2021
00:29:00
7634
9 foto 249550 - Banhbao261293 0 0 0 22:43 11/08/2020
00:00:02
2990
10 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 14:35 11/11/2019
00:00:03
1160