Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 40 10 10 15:37 04/04/2020
00:00:43
15996
2 foto 204133 - hongngoc2808 40 10 10 15:00 11/11/2021
00:01:03
24193
3 foto 176650 - Lê Thị Tuyết Loan 40 10 10 23:17 02/05/2020
00:29:44
3310
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 40 10 10 15:04 03/11/2021
00:29:56
28617
5 foto 289031 - MinhChau12 40 10 10 22:59 16/01/2021
00:30:17
12110
6 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 40 10 10 18:51 23/03/2020
00:35:36
11592
7 foto 170520 - HUYNH VAN SANG 40 10 10 18:32 06/12/2019
00:43:28
13261
8 foto 261692 - Nguyễn Dương 40 10 10 14:56 29/02/2020
00:43:32
1800
9 foto 125572 - RM 35 9 9 20:00 14/11/2019
00:00:46
4639
10 foto 238873 - quoctrung 35 9 9 20:18 26/03/2022
00:27:09
14343