Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
09/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 22 5 5 09:32 04/02/2020 1694
2 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 10:49 09/10/2019 1071
3 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:36 22/10/2019 2135
4 foto 245305 - Zoe0205 0 0 0 10:28 29/10/2019 1131
5 foto 246744 - 123456790 0 0 0 07:54 13/11/2019 1769
6 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 10:58 17/11/2019 1160
7 foto 157748 - kieutimdep0606 0 0 0 02:15 02/12/2019 999
8 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0 01:09 06/01/2020 1000
9 foto 227564 - Quỳnh Tú 0 0 0 05:15 07/01/2020 5468
10 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 07:40 31/01/2020 6202