Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
24/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 29 7 7 16:39 03/11/2021
00:44:59
28617
2 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 22 5 5 09:32 04/02/2020
00:28:54
2665
3 foto 89731 - Study with Kim 2 2 2 10:14 06/06/2020
00:01:37
1991
4 foto 80195 - namhong1 4 1 1 14:11 20/03/2020
00:05:35
12376
5 foto 220456 - cungdodaihoc 4 1 1 10:46 27/07/2020
00:11:15
9446
6 foto 272816 - Đỗ Anh Tú -1 1 1 05:01 04/03/2021
00:00:17
2166
7 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:21 18/03/2020
00:00:02
1208
8 foto 249550 - Banhbao261293 0 0 0 22:52 11/08/2020
00:00:02
2990
9 foto 289449 - TuanKiet12 0 0 0 20:21 31/03/2021
00:00:02
1658
10 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 22:58 17/11/2019
00:00:03
1160