Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 3: Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
16/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Event Horizon 47 10 10 22:51 16/10/2019
00:02:04
16418
2 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 9 2 2 16:15 08/02/2020
00:08:17
2665
3 foto 220456 - cungdodaihoc 9 2 2 15:46 28/07/2020
00:13:18
9446
4 foto 89731 - Study with Kim 1 2 2 00:00 20/06/2020
00:01:05
1991
5 foto 80195 - namhong1 0 0 0 21:00 24/11/2019
00:00:03
12376
6 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 07:03 01/02/2020
00:00:03
6362
7 foto 256924 - BaoNgoc09 0 0 0 03:09 07/02/2020
00:00:03
1206
8 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:21 18/03/2020
00:00:03
1208
9 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:02 27/03/2020
00:00:03
998
10 foto 249550 - Banhbao261293 0 0 0 23:07 11/08/2020
00:00:03
2861