Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
27/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244931 - Nguyễn Diễm 71 10 20 20:09 15/04/2020
00:30:00
7396
2 foto 303790 - Minh Quang 67 9.5 19 04:26 17/01/2022
00:01:06
11692
3 foto 238873 - quoctrung 67 9.5 19 14:51 09/04/2022
00:01:41
14343
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 67 9.5 19 09:50 08/05/2020
00:02:18
14777
5 foto 204133 - hongngoc2808 67 9.5 19 06:10 27/11/2021
00:02:21
24193
6 foto 271539 - Trường chăm học 67 9.5 19 10:01 15/04/2020
00:02:39
5332
7 foto 261692 - Nguyễn Dương 67 9.5 19 20:09 06/04/2020
00:03:39
1800
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 67 9.5 19 16:16 12/11/2021
00:30:00
28617
9 foto 267804 - KhanhHien09 67 9.5 19 18:01 12/03/2020
00:30:00
1502
10 foto 251896 - Hạ Trắng 63 9 18 00:08 08/02/2020
00:28:24
5986