Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
18/12/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 81 9.5 19 06:13 27/11/2021
00:01:57
24193
2 foto 303790 - Minh Quang 80 9.5 19 14:51 17/01/2022
00:01:01
11692
3 foto 243900 - Imyen0501 80 9.5 19 14:32 03/04/2020
00:01:22
15996
4 foto 269200 - Daunguyenvong1 80 9.5 19 16:53 25/04/2021
00:01:41
4154
5 foto 238873 - quoctrung 80 9.5 19 16:47 09/04/2022
00:01:42
14343
6 foto 263355 - Jennie ❤ 74 9 18 23:02 08/04/2020
00:30:00
3492
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 69 8.5 17 16:54 12/11/2021
00:30:00
28617
8 foto 251896 - Hạ Trắng 69 8.5 17 09:47 01/05/2020
00:30:00
5986
9 foto 31536 - Minh Quang Phạm 66 8 16 09:53 08/05/2020
00:02:00
14777
10 foto 310311 - Quỳnh Giang 64 8 16 21:35 13/03/2022
00:05:08
18410