Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
29/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 61 10 15 06:16 27/11/2021
00:01:17
24193
2 foto 310311 - Quỳnh Giang 56 9.33 14 20:22 13/03/2022
00:01:12
18410
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 56 9.33 14 18:28 08/05/2020
00:01:28
14777
4 foto 246255 - nhinhinhibs 56 9.33 14 14:41 09/02/2020
00:02:11
2036
5 foto 263355 - Jennie ❤ 51 8.67 13 20:23 09/04/2020
00:18:48
3492
6 foto 240038 - leminhkhoi2k4 51 8.67 13 21:36 12/11/2021
00:27:02
28617
7 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 47 8 12 10:26 14/02/2020
00:30:00
2665
8 foto 267804 - KhanhHien09 45 8 12 23:35 15/03/2020
00:30:00
1502
9 foto 239408 - Gly Ala Ala 45 8 12 14:04 29/03/2020
00:30:00
9587
10 foto 298515 - Nguyên Hưng 43 7.33 11 11:45 09/02/2021
00:30:00
7634