Thông tin đề

PLUS-HC04.Bài 2: Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
01/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 84513 - Thục Thi 34 8 8 09:19 09/02/2020 3441
2 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 12 3 3 11:11 19/02/2020 1706
3 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 04:47 28/10/2019 2135
4 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 08:21 07/11/2019 1071
5 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 08:35 10/11/2019 1160
6 foto 246744 - 123456790 0 0 0 08:17 21/11/2019 1769
7 foto 80195 - namhong1 0 0 0 09:52 18/12/2019 10204
8 foto 253834 - 0383805276 0 0 0 09:03 05/01/2020 995
9 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0 11:04 07/01/2020 1000
10 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 04:12 02/02/2020 6202