Thông tin đề

PLUS-HC04.Bài 2: Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
12/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 43 10 10 15:17 23/04/2022
00:00:36
14343
2 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 43 10 10 01:14 12/04/2020
00:01:01
16610
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 43 10 10 06:08 16/11/2021
00:29:02
28617
4 foto 84513 - Thục Thi 34 8 8 21:19 09/02/2020
00:01:13
4843
5 foto 226060 - nguyen huy 31 8 8 15:51 26/03/2020
00:30:00
8606
6 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 20 5 5 16:26 18/05/2021
00:23:49
4389
7 foto 104603 - ❤️ 16 5 5 17:13 11/05/2020
00:30:00
6711
8 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 12 3 3 11:11 19/02/2020
00:17:03
2665
9 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 12 3 3 16:21 21/03/2020
00:20:53
11592
10 foto 89731 - Study with Kim 5 3 3 23:57 28/06/2020
00:01:24
1991