Thông tin đề

PLUS-HC04.Bài 2: Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
02/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238873 - quoctrung 49 10 10 20:39 26/04/2022
00:00:38
14343
2 foto 207578 - Event Horizon 49 10 10 00:56 03/11/2019
00:03:02
16418
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 31 7 7 06:38 16/11/2021
00:30:00
28617
4 foto 226060 - nguyen huy 31 7 7 18:14 26/03/2020
00:30:00
8606
5 foto 104603 - ❤️ 19 5 5 17:02 13/05/2020
00:30:00
6711
6 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 19 4 4 14:48 12/04/2020
00:29:56
16610
7 foto 298515 - Nguyên Hưng 14 3 3 10:30 18/02/2021
00:00:13
7634
8 foto 305311 - Nguyễn Đình Hóa 14 3 3 23:13 14/11/2021
00:00:17
2445
9 foto 119074 - HHHBros 11 3 3 21:30 08/04/2020
00:30:00
3328
10 foto 246744 - 123456790 0 0 0 08:17 21/11/2019
00:00:02
4454