Thông tin đề

PLUS-HC04.Bài 2: Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
14/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Event Horizon 44 9 9 01:19 03/11/2019
00:01:26
16418
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 38 8 8 15:20 16/11/2021
00:30:00
28617
3 foto 104603 - ❤️ 20 5 5 16:56 14/05/2020
00:30:00
6711
4 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 15 3 3 22:33 12/04/2020
00:00:19
16610
5 foto 305311 - Nguyễn Đình Hóa 10 2 2 21:14 17/11/2021
00:00:18
2445
6 foto 119074 - HHHBros 10 2 2 12:12 09/04/2020
00:30:00
3328
7 foto 242062 - conganhpbc2019 5 1 1 02:45 17/04/2020
00:00:11
3216
8 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:31 18/03/2020
00:00:02
1208
9 foto 101740 - nobitagnt 0 0 0 00:27 19/03/2020
00:00:02
11881
10 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 16:47 10/11/2019
00:00:03
1160