Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 1: Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/11/2019

Giới thiệu đề

6

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 40 10 10 22:46 03/05/2020
00:00:33
8037
2 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 40 10 10 12:57 16/05/2021
00:02:24
4048
3 foto 204133 - hongngoc2808 40 10 10 21:04 04/12/2021
00:03:34
24193
4 foto 257207 - Minh Đức 40 10 10 08:21 20/02/2020
00:04:00
5724
5 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 40 10 10 08:59 15/03/2021
00:11:51
17176
6 foto 289031 - MinhChau12 40 10 10 15:45 14/02/2021
00:19:54
12110
7 foto 263355 - Jennie ❤ 40 10 10 00:04 26/04/2020
00:21:09
3492
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 40 10 10 13:49 18/11/2021
00:26:16
28617
9 foto 288111 - khiem281281 40 10 10 21:56 17/09/2021
00:33:00
1714
10 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 40 10 10 08:43 19/05/2021
00:33:39
4389