Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 1: Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 248182 - YenNguyen09 33 9 9 21:50 21/03/2020
00:01:09
2609
2 foto 226060 - nguyen huy 32 8 8 23:58 22/04/2020
00:45:00
5528
3 foto 257342 - Quý Châu 29 8 8 21:39 04/05/2020
00:00:33
7905
4 foto 246255 - nhinhinhibs 28 8 8 19:02 30/01/2020
00:01:48
1986
5 foto 80195 - namhong1 23 6 6 23:00 08/01/2020
00:45:00
11316
6 foto 227564 - Quỳnh Tú 23 6 6 23:01 26/01/2020
00:45:00
6285
7 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 20 5 5 00:03 03/03/2020
00:45:00
7718
8 foto 33843 - Võ Tú Tài 19 5 5 09:47 16/12/2019
00:45:00
4518
9 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 14 4 4 21:33 04/03/2020
00:45:00
2150
10 foto 34122 - minoyce 0 2 2 09:48 09/03/2020
00:00:35
10831