Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 1: Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204133 - hongngoc2808 38 10 10 21:06 04/12/2021
00:00:46
24193
2 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 38 10 10 13:02 16/05/2021
00:02:22
4048
3 foto 288111 - khiem281281 38 10 10 22:39 17/09/2021
00:40:23
1714
4 foto 289528 - Hochoa2k3 35 9 9 23:26 25/03/2021
00:40:52
8897
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 35 9 9 14:33 18/11/2021
00:43:52
28617
6 foto 248182 - YenNguyen09 33 9 9 21:50 21/03/2020
00:01:09
5101
7 foto 226060 - nguyen huy 32 8 8 23:58 22/04/2020
00:45:00
8606
8 foto 257342 - Châu Nhi 29 8 8 21:39 04/05/2020
00:00:33
8037
9 foto 246255 - nhinhinhibs 28 8 8 19:02 30/01/2020
00:01:48
2036
10 foto 163080 - minhtransong01 25 7 7 05:20 13/06/2020
00:44:45
7884