Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 1: Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244770 - lamkieuanh 0 0 0
-1575879742
2752
2 foto 243555 - Lê Quang Anh 0 0 0
-1575817596
1104
3 foto 198470 - hophuc03 0 0 0
-1575762924
1484
4 foto 245305 - Zoe0205 0 0 0
-1575295650
1131
5 foto 246744 - 123456790 0 0 0
-1574868559
2847
6 foto 238337 - tn161202 0 0 0
-1573594154
3267