Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 1: Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 256941 - Hà Mạnh Đức 0 0 0
-1580827728
1338
2 foto 227564 - Quỳnh Tú 0 0 0
-1580224263
6285
3 foto 80195 - namhong1 0 0 0
-1578805838
11316
4 foto 227581 - lenukhanhhuyen 0 0 0
-1577432707
4577
5 foto 192774 - nguyenthikimphunga9 0 0 0
-1577333482
1156
6 foto 119073 - QUOC8910 0 0 0
-1577283737
1004
7 foto 33843 - Võ Tú Tài 0 0 0
-1576501798
4518
8 foto 245305 - Zoe0205 0 0 0
-1575295891
1131
9 foto 246744 - 123456790 0 0 0
-1574868567
2847
10 foto 221681 - Phạm Thành Đồng 0 0 0
-1574830215
2416