Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 2: Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257342 - Châu Nhi 35 9 9 23:28 07/05/2020
00:00:46
8037
2 foto 243900 - Imyen0501 35 9 9 10:36 14/04/2020
00:00:49
15996
3 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 35 9 9 21:23 15/05/2021
00:03:21
4048
4 foto 288111 - khiem281281 35 9 9 20:20 21/09/2021
00:14:57
1714
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 35 9 9 21:39 19/11/2021
00:23:45
28617
6 foto 163035 - Vu Phuong Thao 35 9 9 23:18 19/12/2019
00:30:00
6751
7 foto 227564 - Quỳnh Tú 35 9 9 20:10 29/01/2020
00:30:00
7071
8 foto 248182 - YenNguyen09 30 8 8 01:40 24/03/2020
00:00:55
5101
9 foto 72288 - Phạm Quỳnh Hoa 30 8 8 15:19 06/03/2020
00:01:24
1788
10 foto 84513 - Thục Thi 30 8 8 20:54 10/02/2020
00:18:14
4843