Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 2: Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 39 10 10 21:31 15/05/2021
00:01:46
4048
2 foto 288111 - khiem281281 39 10 10 20:32 21/09/2021
00:11:58
1417
3 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 39 10 10 14:22 19/05/2021
00:29:56
4389
4 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 39 10 10 01:37 31/03/2020
00:30:00
11592
5 foto 243900 - Imyen0501 34 9 9 16:12 14/04/2020
00:00:43
15996
6 foto 227564 - Quỳnh Tú 34 9 9 21:38 29/01/2020
00:30:00
7071
7 foto 248182 - YenNguyen09 29 8 8 01:55 27/03/2020
00:00:51
5101
8 foto 246255 - nhinhinhibs 29 8 8 15:19 31/01/2020
00:02:16
2036
9 foto 263355 - Jennie ❤ 26 7 7 03:33 26/04/2020
00:30:00
3492
10 foto 257342 - Châu Nhi 25 6 6 23:18 05/05/2020
00:00:27
8037