Thông tin đề

PLUS-VC01.Bài 2: Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309500 - Leebee 35 10 10 09:12 01/04/2022
00:00:57
1383
2 foto 288111 - khiem281281 35 10 10 22:34 21/09/2021
00:25:08
1714
3 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 35 10 10 17:10 09/03/2020
00:26:28
8134
4 foto 204133 - hongngoc2808 30 9 9 21:13 04/12/2021
00:00:42
24193
5 foto 248182 - YenNguyen09 30 9 9 04:20 31/03/2020
00:00:53
5101
6 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 30 9 9 22:19 15/05/2021
00:01:23
4048
7 foto 246255 - nhinhinhibs 30 9 9 18:33 31/01/2020
00:01:25
2036
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 30 9 9 15:00 20/11/2021
00:25:44
28617
9 foto 227564 - Quỳnh Tú 30 9 9 11:25 30/01/2020
00:30:00
7071
10 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 30 9 9 16:59 31/03/2020
00:30:00
11592