Thông tin đề

PLUS-VC02.Bài 3: Phương pháp giải bài toán điện phân có đồ thị (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

1 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
04/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246255 - nhinhinhibs 4 10 1 13:06 25/04/2020
00:00:16
2036
2 foto 77708 - Nguyễn Hoàng Thịnh 4 10 1 16:29 13/05/2020
00:00:27
994
3 foto 191730 - 01269375448 4 10 1 23:10 19/04/2020
00:00:30
4472
4 foto 264561 - Toilabeto09 4 10 1 14:13 24/04/2020
00:00:44
3239
5 foto 236292 - MegatronDel 4 10 1 19:08 15/06/2020
00:02:07
14681
6 foto 227163 - Hồng Hương 4 10 1 18:14 19/07/2020
00:02:32
2169
7 foto 256505 - Santhao2k2 4 10 1 16:17 13/04/2020
00:02:45
1270
8 foto 248182 - YenNguyen09 4 10 1 03:59 20/04/2020
00:03:10
5101
9 foto 242205 - Trường Linh Cò 4 10 1 16:36 07/07/2020
00:03:30
10378
10 foto 176650 - Lê Thị Tuyết Loan 4 10 1 14:01 03/07/2020
00:03:51
3310