Thông tin đề

PLUS-VC02.Bài 4: Một số mô hình điện phân gắn với thực tiễn (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244093 - chienbinh812 0 0 0
-1585396106
1262
2 foto 246268 - Lanhhanthienbang2k2 0 0 0
-1582254968
2308
3 foto 244770 - lamkieuanh 0 0 0
-1581924652
2753
4 foto 245689 - Hoàng 0 0 0
-1580445033
1006
5 foto 227593 - Diemphan 0 0 0
-1579408424
1563
6 foto 133564 - Hải Bình 0 0 0
-1578589002
1652
7 foto 45276 - nguyenxuanduyanh 0 0 0
-1577936832
1000
8 foto 256941 - Hà Mạnh Đức 0 0 0
-1576904722
1338
9 foto 253834 - 0383805276 0 0 0
-1576422580
995
10 foto 256924 - BaoNgoc09 0 0 0 10:36 10/12/2019
00:30:00
1083