Thông tin đề

PLUS-VC02.Bài 4: Một số mô hình điện phân gắn với thực tiễn (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 187014 - Aquarius 0 0 0
-1620554808
2394
2 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 0 0 0
-1599228505
9555
3 foto 227668 - Cao Tuấn Huy 0 0 0
-1598102895
4150
4 foto 188251 - Dương Quang Công 0 0 0
-1597623882
1003
5 foto 255739 - nguyentienthinh 0 0 0
-1597145692
1408
6 foto 266442 - Nhật Tú 0 0 0
-1596159441
7 foto 157748 - kieutimdep0606 0 0 0
-1596104285
998
8 foto 280278 - Đậu Đại Học 0 0 0
-1593516541
999
9 foto 172602 - Thế Anh Ido 0 0 0
-1592921393
2949
10 foto 239078 - songviuocmo1957 0 0 0
-1592765201
1995