Thông tin đề

PLUS-VC02.Bài 4: Một số mô hình điện phân gắn với thực tiễn (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201923 - Lê Lan Anh 0 0 0
-1621714825
4322
2 foto 188251 - Dương Quang Công 0 0 0
-1597623894
1003
3 foto 157748 - kieutimdep0606 0 0 0
-1596104298
998
4 foto 241951 - thanhphong182 0 0 0
-1592022102
998
5 foto 185255 - Phương Nhung Nguyễn 0 0 0
-1588132573
1403
6 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0
-1585708185
998
7 foto 45276 - nguyenxuanduyanh 0 0 0
-1577088172
1148
8 foto 241765 - hóa 0 0 0
-1575645801
1934
9 foto 254505 - bodehoa0660 0 0 0 00:23 27/05/2020
00:00:03
2465
10 foto 239225 - ducanhnguyen122 0 0 0 22:02 01/06/2020
00:30:00
3066