Thông tin đề

PLUS-VC03.Bài 1: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 154404 - DD 0 0 0
-1580808423
3779
2 foto 244277 - trần thị hường 0 0 0
-1580481294
3950
3 foto 238615 - phuonglinh2k2 0 0 0
-1580115263
3023
4 foto 244385 - Thái Nguyễn Việt Hùng 0 0 0
-1579975707
3658
5 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 0 0 0
-1578415487
5828
6 foto 256924 - BaoNgoc09 0 0 0
-1577383110
1083
7 foto 241765 - hóa 0 0 0
-1576319446
1203
8 foto 245305 - Zoe0205 0 0 0
-1576100245
1131
9 foto 236292 - MegatronDel 0 0 0
-1575438579
3324
10 foto 243555 - Lê Quang Anh 0 0 0 11:06 21/01/2020
00:30:00
1104