Thông tin đề

Thi Online: PLUS.Bài 3: Phương pháp giải bài toán chia thành hai phần không bằng nhau
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
27/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 27 10 10 20:21 04/12/2021
00:00:31
11692
2 foto 278757 - Võ Thành Trung 27 10 10 22:45 22/12/2021
00:00:35
11262
3 foto 305203 - Alice 27 10 10 13:38 03/10/2021
00:00:43
9243
4 foto 238873 - quoctrung 27 10 10 18:01 29/09/2021
00:00:48
14343
5 foto 244097 - lvhk091001 26 10 10 10:57 29/04/2020
00:00:26
8963
6 foto 246744 - 123456790 26 10 10 20:50 08/11/2019
00:00:32
4454
7 foto 257342 - Châu Nhi 26 10 10 16:12 27/02/2020
00:00:57
8037
8 foto 276252 - Cao Xuân Vương 26 10 10 17:44 09/05/2020
00:00:57
1195
9 foto 267646 - Đông Hạnh 26 10 10 08:58 29/03/2020
00:00:59
1135
10 foto 270590 - ducthien2k2 26 10 10 16:16 31/03/2020
00:01:00
2590