Thông tin đề

PLUS-HC02.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:05
26/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Event Horizon 25 10 5 18:16 13/10/2019
00:00:27
16418
2 foto 204133 - hongngoc2808 13 6 3 11:25 16/11/2021
00:00:31
24193
3 foto 89731 - Study with Kim 7 4 2 21:26 05/06/2020
00:00:34
1991
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 7 4 2 21:55 03/11/2021
00:25:00
28617
5 foto 288871 - Vũ Đỗ Khánh Chi 5 2 1 04:19 08/12/2020
00:00:09
2099
6 foto 299234 - anhdathk123 5 2 1 12:17 07/04/2021
00:00:13
9726
7 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 5 2 1 10:17 08/02/2020
00:05:21
2665
8 foto 288986 - Văn NGọc 0 0 0
-1609676925
3194
9 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0
-1605455976
9149
10 foto 262601 - kimloan09 0 0 0
-1581665503
1000