Thông tin đề

Luyện tập OXIT
Lớp

9

Số câu

17 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:21 18/03/2020
00:00:03
1088
2 foto 224231 - Hashirama Senju 0 0 0 22:23 22/12/2019
00:00:58
2873
3 foto 189647 - Trương Thị Như Hân 0 0 0 23:48 30/11/2019
00:37:38
1312
4 foto 248780 - nghianc123 0 0 0 22:00 22/11/2019
00:45:00
1020
5 foto 243589 - KhaiTuong 0 0 0 18:43 12/05/2020
00:45:00
1000
6 foto 249499 - Tramanh1206 0 0 0 17:31 28/11/2019
00:45:00
3268
7 foto 85991 - inoriyururiha 0 0 0 15:29 01/04/2020
00:45:00
1899
8 foto 266094 - HONGUYENDIEUNGHI 0 0 0 07:43 08/03/2020
00:45:00
1000
9 foto 266212 - Saitama 0 0 0 15:01 24/02/2020
00:45:00
1000
10 foto 231415 - thiencan007 0 0 0 22:50 15/05/2020
00:45:00
989