Thông tin đề

Luyện tập AXIT
Lớp

9

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 187300 - Chí Kiên Phùng 0 0 0
-1583074944
2 foto 249499 - Tramanh1206 0 0 0
-1580457149
3268
3 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:21 18/03/2020
00:00:02
1088
4 foto 248780 - nghianc123 0 0 0 22:51 12/11/2019
00:45:00
1020
5 foto 243589 - KhaiTuong 0 0 0 22:25 12/05/2020
00:45:00
1000