Thông tin đề

Luyện tập BAZƠ
Lớp

9

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/08/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 284830 - tuanpbc011101 0 0 0
-1598689744
1000
2 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0
-1584526907
1088