Thông tin đề

Luyện tập MUỐI
Lớp

9

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/09/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 284830 - tuanpbc011101 0 0 0
-1599483825
1000
2 foto 231415 - thiencan007 0 0 0
-1589620527
989
3 foto 266094 - HONGUYENDIEUNGHI 0 0 0
-1587083207
1000