Thông tin đề

Luyện tập PHÂN BÓN HOÁ HỌC
Lớp

9

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/09/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 284830 - tuanpbc011101 0 0 0
-1600824313
1000
2 foto 264837 - Phạm Trọng Trí 0 0 0
-1585280588
3 foto 248780 - nghianc123 0 0 0
-1575384727
1020