Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 3: Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
18/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0
-1606235269
1488
2 foto 101740 - nobitagnt 0 0 0 21:09 14/03/2020
00:00:03
11881
3 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:21 18/03/2020
00:00:03
1208
4 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 07:04 01/02/2020
00:00:04
6362
5 foto 231266 - thquynh96 0 0 0 15:47 08/03/2020
00:00:04
1747
6 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:07 27/03/2020
00:00:04
998
7 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 08:42 25/10/2019
00:00:05
1050
8 foto 251482 - dasunkid2k2 0 0 0 16:39 04/12/2019
00:00:05
1142
9 foto 249550 - Banhbao261293 0 0 0 23:10 11/08/2020
00:00:05
2861
10 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0 13:35 06/01/2020
00:00:13
1000