Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 3: Phương pháp giải một số DẠNG PEPTIT ĐẶC BIỆT (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176650 - Lê Thị Tuyết Loan 19 8 4 16:49 05/05/2020
00:16:32
3310
2 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 19:24 19/10/2019
00:00:03
2135
3 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:22 18/03/2020
00:00:03
1208
4 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 08:44 25/10/2019
00:00:04
1050
5 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 23:09 15/12/2019
00:00:04
1160
6 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 10:10 27/03/2020
00:00:04
998
7 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 22:12 28/02/2020
00:00:05
7125
8 foto 227564 - Quỳnh Tú 0 0 0 09:01 24/05/2020
00:00:05
7071
9 foto 157748 - kieutimdep0606 0 0 0 15:39 02/12/2019
00:00:08
998
10 foto 237670 - duynguyenz 0 0 0 13:36 06/01/2020
00:00:12
1000