Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 42 10 11 02:45 04/11/2019 4687
2 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 0 0 0 09:28 24/10/2019 8724
3 foto 207401 - vinh 0 0 0 06:01 15/11/2019 1701