Thông tin đề

Thi Online: Bài 7.06. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng kim loại không tạo amoni (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 220456 - cungdodaihoc 42 10 11 17:54 15/04/2020
00:13:07
9446
2 foto 250580 - Trang Trịnh 42 10 11 22:06 07/04/2020
00:19:35
11199
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 42 10 11 14:45 04/11/2019
00:25:00
9555
4 foto 257647 - dathp2004 39 9.09 10 13:02 16/02/2022
00:24:41
10819
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 37 9.09 10 17:55 28/04/2020
00:14:34
15193
6 foto 212208 - Lê Minh Việt 32 8.18 9 20:13 18/01/2020
00:12:57
8982
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 32 8.18 9 16:54 23/08/2021
00:13:14
28617
8 foto 246683 - Dothihoa492001 32 8.18 9 00:07 04/04/2020
00:25:00
2597
9 foto 257342 - Châu Nhi 28 7.27 8 15:48 29/03/2020
00:21:21
8037
10 foto 112416 - lê nhật tú 27 7.27 8 10:21 05/02/2020
00:15:05
7981