Thông tin đề

Đề 7: Ôn tập về tiến hóa - Phần 2
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/12/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219371 - Nguyễn Thị Như Hoa 0 0 0
-1585782297
3851
2 foto 187844 - Hoàng Xuân Nghĩa 0 0 0
-1585543306
1827
3 foto 197198 - Hasim Đào 0 0 0
-1585296011
2377
4 foto 248331 - Hoàng Quỳnh Anh 0 0 0
-1585243109
998
5 foto 224054 - ngonguyennhatnam01 0 0 0
-1584588975
1189
6 foto 232397 - thanhthuy1235 0 0 0
-1584529635
1931
7 foto 241677 - Đăng Nguyễn 0 0 0
-1584505888
8 foto 250156 - caokhai 0 0 0
-1584064427
1485
9 foto 211947 - Lan Vo 0 0 0
-1583918854
4699
10 foto 95287 - Lê Nin 0 0 0
-1583637012
7612