Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2020 - Đề số 07
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/12/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 254393 - bodehoa0548 0 0 0
-1582991602
1001
2 foto 253323 - bodehoa0112 0 0 0
-1582207356
1354
3 foto 253486 - bodehoa0275 0 0 0
-1581857030
1017
4 foto 253663 - Đặng Trung Kiên 0 0 0
-1580908527
1027
5 foto 253321 - Trịnh Văn Công 0 0 0 16:38 26/02/2020
00:50:00
1002