Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2020 - Đề số 16
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 253292 - Minh Quang 0 0 0
-1594265322
1001
2 foto 253370 - Nguyen Tran Anh Hai 0 0 0
-1586830274
1010
3 foto 253686 - bodehoa0475 0 0 0 20:30 15/02/2020
00:00:08
998
4 foto 254586 - bodehoa0741 0 0 0 23:56 03/04/2020
00:00:11
1150