Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 2: Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 33 8 8 16:33 16/11/2021
00:50:00
28617
2 foto 242062 - conganhpbc2019 4 1 1 02:46 17/04/2020
00:00:13
3216
3 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:12 10/07/2021
00:00:02
1000
4 foto 246744 - 123456790 0 0 0 08:18 21/11/2019
00:00:03
4454
5 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 0 0 0 16:14 02/02/2020
00:00:03
6362
6 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:31 18/03/2020
00:00:03
1208
7 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 14:48 27/03/2020
00:00:03
998
8 foto 249550 - Banhbao261293 0 0 0 23:13 11/08/2020
00:00:03
2990
9 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 0 0 0 20:49 20/08/2020
00:00:03
16610
10 foto 291729 - phong nguyen 0 0 0 10:37 14/04/2021
00:00:03
1045