Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 2: Chinh phục bài toán hỗn hợp PEPTIT - ESTE (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/12/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 254542 - Đặng Lê Duy 44 10 10 17:47 04/06/2020
00:01:46
3291
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 38 9 9 21:53 16/11/2021
00:49:59
28617
3 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 0 0 0
-1605410460
9555
4 foto 215412 - hungvuong2002 0 0 0
-1589524973
6301
5 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 18:13 10/07/2021
00:00:02
1000
6 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 12:31 18/03/2020
00:00:03
1208
7 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 0 0 0 22:09 20/08/2020
00:00:03
16610
8 foto 246744 - 123456790 0 0 0 08:18 21/11/2019
00:00:04
4454
9 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 14:51 27/03/2020
00:00:04
998
10 foto 249550 - Banhbao261293 0 0 0 23:11 11/08/2020
00:00:04
2990